o projektu

 • Naziv projekta: Daj 5 za mene! – Izrazi se kretanjem


  Provedbom projekta doprinosi se anuliranju zabrinjavajuće pojave da djeca i mladi za sudjelovanje u različitim aktivnostima slobodnog vremena (posebno sportsko - rekreacijskih) moraju plaćati određene naknade. Predloženim projektom osigurat će se sudjelovanje na sportsko - rekreacijskim aktivnostima za 50 djece i mladih u nepovoljnom položaju. Sudjelovanje u sportskim aktivnostima može doprinjeti uključivanju u društvo, a osim stjecanja zdravih životnih navika, pozitivno se utječe na stjecanje različitih vještina i na priho-fizički razvoj djece i mladih.

  Navedena ciljana skupina imat će priliku sudjelovati u sportsko - rekreacijskim aktivnostima što obuhvaća dvoranske sportove i sportsko - rekreacijske aktivnosti na otvorenome, što će pozitivno utjecati na njihov psihofizički razvoj, stjecat će nova prijateljstva, ali ujedno i otkrivati svoje do sada neotkrivene talente.

  Cilj projekta:

  Cilj projekta je povećanje dostupnosti besplatnih sportsko - rekreacijskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti.

  Nositelj projekta: Društvo sportske rekreacije „Sport za sve“ 08 Forca Šibenik

  Područje provedbe projekta:

  Šibensko-kninska županija

  Trajanje projekta: 05.10.2018. – 04.10.2020.

  Vrijednost projekta: UKUPNO: 870.380,00 HRK

  Iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU iz ESF u kunama: 739.823,00 HRK


  Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


  Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva


  Za više informacija o projektu, možete kontaktirati predsjednika udruge Tomislava Travčića na broj 098/135-4585, ili putem maila na t.travcic@yahoo.com.

Aktivnosti projekta

Element 1. Sportsko – rekreacijske aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti

 • Omogućeno sudjelovanje za 50 djece i mladih u nepovoljnom položaju u razlučitim sportsko – rekreacijskim aktivnostima
 • Provedba okrugla stola (2) na temu podizanja svijesti o važnosti uključivanja djece i mladih u sportsko – rekreacijske aktivnosti
 • Info kampanja o promoviranju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena među djecom i mladima
 • Nabavka sportsko – rekreacijske opreme i rekvizita za provedbu aktivnosti
 • Stručno usavršavanje trenera/instruktora kroz edukacije/seminare

Promidžba i vidljivost

 • Početna i završna konferencija
 • Dizajn i izrada letaka i plakata o projektu
 • Izrada roll-up bannera
 • Izrada info pulta
 • Izrada web stranice za potrebe projekta

Upravljanje projektom

 • Izrada narativnih i financijskih izvještaja (8)
 • Provedba partnerskih sastanaka (8)

PROJEKT SUFINANCIRAJU

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj Mrežne stranice isključiva je odgovornost Društva sportske rekreacije „Sport za sve“ 08 Forca Šibenik.

NOSITELJ PROJEKTA

PARTNERI PROJEKTA

Društvo sportske rekreacije

„Sport za sve“ 08 Forca Šibenik

Bribirskih Knezova 23

22 000 Šibenik

OIB: 69954948945

t.travcic@yahoo.com

Osnovna škola Meterize

Put kroz Meterize 48

22000 Šibenik

OIB: 04682379925

Ured ravnateljice tel:

+385 (22) 340-638

Izradu mrežne stranice sufinancirala je 

Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Copyright © 2019. Forca Sibenik