O NAMA

O FORCI … ZAŠTO VJEŽBATI S NAMA / iz Statuta

Dsr “Sport za sve“ 08 Forca Šibenik je sportsko rekreativna udruga koja se bavi sportskim aktivnostima različitog sadržaja.

Društvo je osnovano s ciljem razvoja sportske rekreacije na području Šibensko-kninske županije i stvaranja pretpostavke i uvjeta za organizirano zadovoljavanje potreba za očuvanjem, poboljšanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova te obogaćivanjem slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i sportskim aktivnostima.

 • okuplja sve dobne skupine kroz različite kategorije u svrhu promicanja sportskog načina življenja, međusobnog razumijevanja i uvažavanja, razvitka odgovornosti i fair-playa
 • organizira i provodi individualne i grupne tjelesne vježbe
 • organizira sportske i edukativne projekte, kampove te manifestacije za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem
 • promiče razvoj volonterstva te aktivnosti humanitarnog karaktera

Društvo sportske rekreacije “Sport za sve“ 08 Forca Šibenik je sportsko rekreativna udruga u kojoj se slobodno i dragovoljno udružuju sportaši, rekreativci, sportski djelatnici, kao i druge pravne i fizičke osobe voljne sudjelovanja u radu društva i u sportsko rekreativnim natjecanjima različitog sadržaja.

Puni naziv Društva je: DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE“ 08 FORCA ŠIBENIK .                   

Skraćeni naziv Društva je: DSR “SPORT ZA SVE“ 08 FORCA ŠIBENIK .                                 

Sjedište Društva je u Šibeniku.

Društvo ima svoj znak. Znak je kružnica unutar koje se nalazi slika osobe atletske građe koja se nalazi u polu spuštenom položaju klečeći na jednoj nozi, noseći na svojim rukama i leđima sliku koja oslikava zaljev i kanal na kojem leži grad Šibenik, sa strane znaka su štampana slova koja označavaju skraćeni naziv Društva, te ispod znaka pisanim slovima stavljen je skraćeni naziv Društva.

Društvo djeluje na području Grada Šibenika u Šibensko-kninsko županiji.

Područje djelovanja Društva sukladno njegovim ciljevima je sport i rekreacija.        

Ciljevi djelovanja Društva su:

 • Razvijanje i promicanje sportske rekreacije na području Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije uz sudjelovanje u razvoju sportske rekreacije “Sport za sve“ na nacionalnoj razini
 • stvaranje pretpostavke i uvjeta za organizirano zadovoljavanje potreba za očuvanjem, poboljšanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova te obogaćivanjem slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i sportskim aktivnostima
 • okupljanje svih dobnih skupina kroz različite kategorije u svrhu promicanja sportskog načina življenja, međusobnog razumijevanja i uvažavanja, razvitka odgovornosti i fair-playa
 • organiziranje sportskih i edukativnih projekata, kampova i manifestacija za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem
 • organiziranje predavanja, tribina i sličnih skupova u svrhu razvitka i promidžbe sportske rekreacije kroz sve oblike vježbanja i različite sportove
 • promicanje i razvoj volonterstva                        

U ostvarivanju svojih ciljeva Društvo provodi djelatnosti kroz sljedeće aktivnosti:

 • utvrđuje i ostvaruje strategiju promicanja sportske rekreacije na području svog djelovanja
 • planiranje rada i razvitka sportske rekreacije među članovima Društva
 • izrađuje i usklađuje program rada prema potrebama i skrbi o njegovom ostvarivanju
 • Organizira i provodi sportsko rekreativne događaje, sportsku pripremu i sportsku poduku članova u sportskoj rekreaciji
 • Sudjeluje u sportsko rekreativnim natjecanjima
 • Okupljanjem članova koji se žele baviti sportskom rekreacijom i tjelesnim vježbanjem
 • Radom na očuvanju, održavanju i poboljšanju zdravlja članova provođenjem tjelesnog vježbanja i sportsko-rekreativnih aktivnosti
 • Održavanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti organiziranjem i provođenjem individualnih i grupnih tjelesnih vježbi
 • Ukupnom aktivnošću Društva na poticanju razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti te za njegovanje tjelesnog i duhovnog zdravlja kroz bavljenje sportskom rekreacijom
 • Brigom o unapređenju stručnog rada, uvjeta rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika
 • Ostvarivanjem suradnje s drugim društvima sportske rekreacije, te s drugim organizacijama koje podupiru rad Društva i to sve u duhu“fair playa“ i dobre međusobne suradnje
 • Sudjeluje u ostvarivanju programa Hrvatskog Saveza sportske rekreacije“Sport za sve“
 • Javljanjem sa svojim programima na raspisane natječaje
 • Održavanjem seminara i edukativnih predavanja za članove Društva o zdravom načinu života, pravilnoj prehrani, dobrobitima tjelesnog vježbanja na psihofizički status
 • Podučava i trenira sve dobne skupine kroz različite kategorije

Djelatnost Društva organizirana je po sportskim sekcijama formirana prema slobodnom izboru sportsko-rekreacijskog sadržaja.

U Društvu nije dozvoljena diskriminacija na osnovu spola, dobi, nacionalnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, vjerskih i političkih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja te socijalnog položaja, te nije dozvoljeno kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina. Društvo njeguje načelo sportske rekreacije “Sport za sve“ i zagovara masovnost u sudjelovanju korisnika u svim kategorijama na događajima koje organizira Društvo i Savez kao i dostupnost sportske rekreacije svima.

U ostvarivanju svojih ciljeva Društvo može surađivati s drugim udrugama, tijelima i ustanovama, a može se udruživati u saveze, zajednice ili druge oblike udruživanja ako su njihovi ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima Društva i sukladna Zakonu o udrugama. Društvo je član svoga Saveza koji je osnivač i punopravni član HOO.

PROJEKT SUFINANCIRAJU

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj Mrežne stranice isključiva je odgovornost Društva sportske rekreacije „Sport za sve“ 08 Forca Šibenik.

NOSITELJ PROJEKTA

PARTNERI PROJEKTA

Društvo sportske rekreacije

„Sport za sve“ 08 Forca Šibenik

Bribirskih Knezova 23

22 000 Šibenik

OIB: 69954948945

t.travcic@yahoo.com

Osnovna škola Meterize

Put kroz Meterize 48

22000 Šibenik

OIB: 04682379925

Ured ravnateljice tel:

+385 (22) 340-638

Izradu mrežne stranice sufinancirala je 

Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Copyright © 2019. Forca Sibenik