Novosti

Održan info pult

Društvo sportske rekreacije “Sport za sve” 08 Forca Šibenik održalo je info pult u sklopu kampanje kojom promoviraju kvalitetno provođenje

Read More »

Poziv na info pult

Društvo sportske rekreacije “Sport za sve” 08 Forca Šibenik održati će Info pult u sklopu info kampanje kojom promoviraju kvalitetno

Read More »

POZIV na info pult

Društvo sportske rekreacije “Sport za sve” 08 Forca Šibenik održati će Info pult u sklopu info kampanje kojom promoviraju kvalitetno

Read More »

Poziv na okrugli stol

Pozivamo Vas na održavanje Okruglog stola na temu podizanja svijesti o važnosti uključivanja djece i mladih u sportsko – rekreacijske

Read More »

POZIV na Noćnu utrku

Društvo sportske rekreacije “Sport za sve” 08 Forca Šibenik trenutno provodi projekt naziva “Daj 5 za mene! Izrazi se kretanjem”,

Read More »

Prijavi se i ti

PROJEKT SUFINANCIRAJU

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj Mrežne stranice isključiva je odgovornost Društva sportske rekreacije „Sport za sve“ 08 Forca Šibenik.

NOSITELJ PROJEKTA

PARTNERI PROJEKTA

Društvo sportske rekreacije

„Sport za sve“ 08 Forca Šibenik

Bribirskih Knezova 23

22 000 Šibenik

OIB: 69954948945

t.travcic@yahoo.com

Osnovna škola Meterize

Put kroz Meterize 48

22000 Šibenik

OIB: 04682379925

Ured ravnateljice tel:

+385 (22) 340-638

Izradu mrežne stranice sufinancirala je 

Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Copyright © 2019. Forca Sibenik