OPĆENITO O PROJEKTU

Provedbom projekta doprinosi se anuliranju zabrinjavajuće pojave da djeca i mladi za sudjelovanje u različitim aktivnostima slobodnog vremena (posebno sportsko - rekreacijskih) moraju plaćati određene naknade. Predloženim projektom osigurat će se sudjelovanje na sportsko - rekreacijskim aktivnostima za 50 djece i mladih u nepovoljnom položaju. Sudjelovanje u sportskim aktivnostima može doprinjeti uključivanju u društvo, a osim stjecanja zdravih životnih navika, pozitivno se utječe na stjecanje različitih vještina i na priho-fizički razvoj djece i mladih.

izazovi sibenik

općenito o događanjima

Sportsko-rekreativna Udruga na području grada Šibenika i Šibensko-kninske županije koja primjenjuje pozitivan i zdrav način života kroz sportsku rekreaciju, te s ciljem povećanja tjelesne aktivnosti stanovništva organizira sportsko-rekreacijske aktivnosti koja će uključivanjem raznih korisnika u program nastojati povećati svjesnost opasnosti koje se pojavljuju tjelesnom neaktivnošću odnosno kako bi se među raznom populacijom povećala aktivnost svakodnevnog vježbanja.

OPĆENITO O SPORTOVIMA

Rekreacija – aktivnost čovjeka u slobodno vrijeme, izvan profesionalnog rada koju on odabire po osobnom izboru i koja doprinosi unapređenju i razvoju njegovog stvaralaštva i cjelokupne osobnosti, a nastaje kada i čovjek odnosno kada on postaje razumno biće. Sport – podrazumijeva različite natjecateljski usmjerene motoričke aktivnosti varijabilnog i dinamičnog karaktera koje ljudima omogućavaju zadovoljavanje potrebe za kretanjem i igrom, razvoj sposobnosti, osobina i sportskih znanja, sportsko izražavanje i stvaralaštvo te očuvanje i unapređivanje zdravlja i postizanje sportskih rezultata na svim razinama natjecanja(potreba i pravo svakog čovjeka i idealno sredstvo za učenje nužnih životnih vještina).

PROJEKT SUFINANCIRAJU

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj Mrežne stranice isključiva je odgovornost Društva sportske rekreacije „Sport za sve“ 08 Forca Šibenik.

NOSITELJ PROJEKTA

PARTNERI PROJEKTA

Društvo sportske rekreacije

„Sport za sve“ 08 Forca Šibenik

Bribirskih Knezova 23

22 000 Šibenik

OIB: 69954948945

t.travcic@yahoo.com

Osnovna škola Meterize

Put kroz Meterize 48

22000 Šibenik

OIB: 04682379925

Ured ravnateljice tel:

+385 (22) 340-638

Izradu mrežne stranice sufinancirala je 

Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Copyright © 2019. Forca Sibenik